Garanti

Minst 2 års garanti på alla våra produkter

Kvaliteten är viktig

Silva garanterar att din Silva-produkt under en period på två (2) år – fem år (5) på kompasser – kommer hållas fri från defekter i material och utförande vid normal användning. Silvas ansvar under garantin är begränsat till att reparera eller byta ut produkten. Denna begränsade garanti gäller endast den ursprungliga köparen. Om produkten visar sig vara defekt under garantiperioden, vänligen kontakta det ursprungliga inköpsstället. Se till att ha ditt inköpsbevis till hands när du returnerar produkten. Returer kan inte behandlas utan det ursprungliga inköpsbeviset.

Denna garanti gäller inte om produkten har ändrats eller om den inte installerats, använts, reparerats eller underhållits i enlighet med instruktioner från SILVA. Garantin gäller inte heller om produkten utsatts för onormal fysisk eller elektrisk användning eller vid vårdslöshet, missbruk eller olycka. Garantin täcker inte heller normalt slitage. Silva ansvarar inte för några konsekvenser (direkta eller indirekta) eller skador som uppstår vid användning av denna produkt. Under inga omständigheter kommer Silvas ansvar att överstiga det belopp du betalat för produkten. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av oavsiktliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning gäller kanske inte dig.

Garantin är endast giltig och får endast behandlas i inköpslandet.

* Kompasser: Fem (5) år.

Varan du köper av oss ska vara felfri vid leverans. Skulle produkten du fått hem ha en defekt bör det anmälas till oss inom 14 dagar från det att du mottagit leveransen. 

Som konsument har du enligt lag rätt att reklamera i upp till tre år från köpet, dock inom skälig tid (två månader) från att fel upptäckts. Kontakta oss på Support@primus-silva.com för en snabbare hantering och uppge ditt fullständiga namn, ditt order-/ kvittonummer, en kortfattad beskrivning av orsak till reklamation, en bild på skadan om detta är möjligt samt dina kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress).

Vid reklamation står Silva för fraktkostnader, det är därför viktigt att använda sig av frakthandlingar som skickas från Silva. Produkten/-er som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses inte av Silva. Kontakta oss på Support@primus-silva.com

E-post

Vår e-postadress är Support@primus-silva.com, svar inom 24 timmar under helgfria vardagar.

Telefon

Du når oss på 08-623 43 00, öppettiderna är helgfria vardagar 08.00-16.00.