HÅLLBARHET

VÅR RESA MOT EN HÅLLBAR FRAMTID

Vi som jobbar på Silva är människor med tankar, funderingar, hopp och tro, om vår framtid, vårt klimat och vår omvärld. Tillsammans försöker vi navigera mot initiativ och förbättringar som bidrar till en mer hållbar verksamhet, industri och omvärld. Det kan handla om både stora och små initiativ, interna projekt eller samarbeten med externa partners och leverantörer. 

Vårt ansvar

Kvalitet och pålitlighet har varit vägledande för Silvas produkter redan från start. Men idag räcker det inte att luta sig tillbaka och hänvisa till historia. Vi måste tänka på nya sätt, göra saker annorlunda, göra val som är bättre för miljön och för oss som människor och vi måste göra det fort. 

var kan vi påverka mest?

Tillsammans med Climate Hero analyserar och utvärderar vi kontinuerligt vad i vår verksamhet och våra produkter som ger störst negativt avtryck, men också vilka möjligheter vi har att göra val som kan ha positiva effekter på miljö eller människa. För att kunna identifiera dessa områden tittar vi på hela produktlivscykeln – från produktdesign och produktion, till slutanvändning och slutligen återvinning av våra produkter.

Vi har sen valt att kategorisera alla förbättringsinitiativ inom de tre områdena design, produktion och omtanke

läs mer om våra FOKUSOMRÅDEN

Design

Silvas hållbarhetsarbete börjar på designavdelningen. Vi designar produkter för att vi som människor ska kunna upptäcka och njuta mer av naturen.

Produktion

Vår största möjlighet att påverka, men också största utmaning, är att samarbeta med våra leverantörer och sätta upp visioner, mål och uppföljning som bidrar till att skapa positiv förändring för både människor och miljö. 

Omtanke

Vi vill att vårt hållbarhetsarbete ska sträcka sig långt utanför vårt bolag och skapa positiva avtryck hos människor och i naturen.

vårt löfte

Vår övergripande målsättning är tydlig. Till 2030 ska vi minska vår utsläppsintensitet av växthusgaser med 60%*. Vi ska också minska vår miljöpåverkan i alla led och öka vår positiva påverkan på människor och miljö.  

Vi har gjort och fortsätter göra misstag. Men vi försöker lära oss något av dem, utvecklas och anpassa oss. Vårt löfte till oss själva och till dig, är att vara nyfikna och öppna för förändring och att vi varje dag ska göra det som, vi just nu vet, är bäst för vår gemensamma framtid.

Steg för steg. Produkt för produkt. 

*Jämfört med 2022

Steg för steg.
Produkt för produkt.