Å lese kart

Lær basiskunnskapen

Å kjenne til terrenget er viktig når du planlegger turen. Dette er basiskunnskapen på kartet og i terrenget.

Fargekoder

Topografiske kart er fargekodet: blå er for vann, hvit er for «normal» skog, grønn er for tett skog, svart er for veier, stier, bygninger og andre menneskebygde objekter.

Konturlinjer

Konturlinjer representerer topografien eller den vertikale utformingen på terrenget, og den vil hjelpe deg å identifisere fjell og bratte bakker – jo tettere linjene er, dess brattere er det.

Lokale variasjoner

Nord er alltid opp – på alle kart! Likevel kan noen symboler variere etter hvor du er.

Bruk kartet og skalaene til å måle distanser

Et kart er en modell av realiteten som er skalert ned, så det er viktig å forstå i hvilken størrelse det er i. Ved å bruke kartskalaen kan du måle distanse med kompasset.

Hvis kompasset ikke korresponderer med kartskalaen, kan du også tenke på den enkle regelen at du kan fjerne tre null fra skalaen. Et eksempel her er at 1:50 000 = 1mm på kartet er 50m i virkeligheten.

Å orientere kartet mot nord

Den enkleste måten å bruke et kart og et kompass sammen er å orientere kartet mot nord. Legg kartets meridianer parallelt med kompassnålen så alt peker mot nord. Nå har alt på kartet den samme retningen som på bakken. Når du går en valgt rute, må du alltid huske å orientere kartet. Ved å gjøre det er det enklere å følge ruten fordi hvis du skal til høyre på kartet skal du også fysisk til høyre. Ved å hele tiden orientere kartet, unngår du unødvendige feil i løpet av turen!

Orientere trygt

Bruk signifikante terrengdetaljer for å markere ruten, som for eksempel elver, vann, fjell eller stier. Dette forenkler orienteringen markant.

Det er to nordpoler

Visste du at det faktisk er to nordpoler? En av de er den geografiske nordpolen, det punktet på aksen som jorden snurrer rundt. Den andre nordpolen er den magnetiske nordpolen, dit alle kompass peker.

...og en av de beveger seg

Den magnetiske nordpolen – sammen med den magntiske sørpolen – er endende av det magnetiske feltet som går rundt jorden. Det er mange ulike kilder for magnetisk aktivitet rundt og på planeten, og disse feltene er laget av magnetiske elementer i jordens flytende ytre kjerne. Denne smeltede bergarten stemmer ikke perfekt overens med aksen rundt det jorden snurrer. Alle disse påvirkningsfaktorene kombinerer nord- og sørattraksjonene på hvert sted på kloden. Den faktiske styrken og retningen nord er noe varierende overalt, men den er alltid mot toppen av kloden.

Magnetisk deklinasjon

Forskjellen mellom geografisk og magnetisk nordpol kalles magnetisk deklinasjon. Det er en viktig faktor å ta med når man bruker kart og kompass.

I konstant forandring

Avhengig av hvor du er på jorden, vil vinkelen på deklinasjonen være forskjellig. På noen steder er deklinasjonen mellom den geografiske og magnetiske nordpolen minimal, mens andre steder er den stor. I områder med signifikant deklinasjon, vil en justering på kompasset være en vesentlig faktor å ta med seg i planleggingen av turer. Informasjon om hvor mye deklinasjon som må til i ditt område, finner du på kartet, og fordi deklinasjonen forandres litt hvert år, er det viktig å ha et oppdatert kart.

Deklinasjonsjustering

På mange av våre kompass kan du kompensere for magnetisk deklinasjon ved å bruke kompensjonsskalaen for deklinasjon på innsiden av kapselen.

Noen av kompassene våre er utstyrt med en justeringsskrue for å kompensere mer permanent. En liten skrutrekker finnes på innsiden av låsen på den inkluderte målelinjen.

FØRST TIL SJEKKPUNKTET

Kompass er vår historie og vår arv, og vi tar nå et stort steg inn i fremtiden. La oss introdusere våre nye Arc Jet og Spike Jet serier – med den raskeste, mest stabile og pålitelige kompassnålen verden har sett. Vi er stolte av å sette den nye standarden blant orienteringsløpere!

HVORDAN NAVIGERE – ENKELT PÅ 1-2-3

Å navigere med kart og kompass er så enkelt som 1-2-3. Det er likevel noen ting å lære før du drar ut på tur.

HVORDAN KOMPASSET FUNGERER

Foruten å lære hvordan du kan orientere enkelt på 1-2-3, er det også kjekt i vite hvordan kompasset fungerer.