bærekraft

VÅR REISE MOT EN MER BÆREKRAFTIG FREMTID

Vi som jobber på Silva er mennesker med tanker, håp og tro på en fremtid, klimaet og resten av verden. Sammen forsøker vi å navigere mot initiativ om forbedringer som bidrar til en mer bærekraftig virksomhet, industri og verden. Det kan handle om både små og store forandringer, interne prosjekt eller samarbeid med eksterne partnere og leverandører.

Vårt ansvar

Kvalitet og pålitelighet har vært ledende for Silvas produkter allerede fra start. I dag holder det ikke å lene seg tilbake og henvise til historien. Vi må tenke nytt, gjøre ting annerledes, gjøre valg som er bedre for miljøet og for oss mennesker, og vi må gjøre det fort. 

hvor kan vi påvirke mest?

Sammen med Climate Hero analyserer og vurderer vi kontinuerlig hva i vår virksomhet og våre produkter som gir størst negativt avtrykk, men også hvilke muligheter vi har til å gjøre valg som kan ha positive effekter på miljøet eller oss mennesker. For å kunne identifisere disse områdene ser vi på hele produktets livssyklus - fra utvikling og produksjon til bruk og til slutt resirkuleringen av våre produkter. Vi har videre valgt å kategorisere alle forbedringspunkter innenfor de tre områdene design, produksjon og omtanke

les mer om våre FOKUSOMRÅDER

Design

Silvas bærekraftsarbeid begynner på utviklingsavdelingen. Vi utvikler produkter slik at vi mennesker skal kunne oppdage og nyte mer av naturen.

PRODUKSJON

Vår største mulighet til å påvirke, men også vår største utfordring, er å samarbeide med våre leverandører og sette opp visjoner, mål og oppfølging som bidrar til å skape en positiv forandring for både mennesker og miljøet.

OMTANKE

Vi vil at vårt bærekraftarbeid skal strekke seg langt utenfor vårt firma, og skape et positivt avtrykk hos mennesker og i naturen.

vårt løfte

Vår overgripende målsetning er tydelig. Innen 2030 skal vi redusere vår utslippsintensitet av klimagasser med 60 %*. Vi må også redusere vår miljøpåvirkning på alle nivåer og øke vår positive påvirkning på mennesker og miljø.

Vi har gjort og fortsetter å gjøre feil. Vi forsøker likevel å lære noe av dem, utvikle og tilpasse oss. Vårt løfte til oss selv og til deg er å være nysgjerrig og åpne for forandringer, og at vi hver dag skal gjøre det, som vi for tiden vet, er best for vår felles fremtid.  

Steg for steg. Produkt for produkt. 

*Sammenlignet med 2022

Steg for steg.
Produkt for produkt.