Silva Hållbarhet

DESIGN

Silvas hållbarhetsarbete börjar på designavdelningen. Vi designar produkter för att vi som människor ska kunna upptäcka och njuta mer av naturen. Vår grundläggande filosofi är att våra produkter ska hålla hög kvalitet och hålla över lång tid men det räcker inte längre som enda argument för hållbarhet. I dagens konsumtionssamhälle är ett av huvudproblemen att vi som konsumenter köper väldigt många produkter som vi aldrig eller sällan använder. 

varför designfasen är viktig

80% av våra produkters miljöpåverkan under dess livscykel bestäms under designfasen*. Vi måste därför förändra vårt sätt att arbeta för att skapa ännu mer hållbara produkter över tid som är designade cirkulärt - för att repareras, enkelt säljas vidare och i slutändan återvinnas när de gjort sitt.

*Källa: EU Eco Design Directive

vårt mål 2030

Vi har satt ett mål att innan 2030 ska alla våra produkter gå att återbruka eller återvinna. Som ett första steg utvecklar vi nu nya designriktlinjer som kommer att implementeras under 2024. Vi har också påbörjat ett antal initiativ för att utveckla vår designprocess som ni kan läsa mer om nedan. 


Cirkulär design

Ett annat viktigt ämne som just nu har högsta prioritet är hur vi kan designa våra produkter så att de går att demontera vid slutet av sin produktlivscykel och på så sätt möjliggöra återvinning eller återbruk av alla komponenter. Inom detta område tar vi hjälp av experter från Stena Recycling. 

Läs om våra tre initiativ nedan:
Silva Curiosity Lab, Silva Terra och minska användandet av batterier.

80% av våra produkters miljöpåverkan under dess livscykel bestäms under designfasen*

*Källa: EU Eco Design Directive

Silva ”Curiosity Lab”

År 2022 startade vi Silva Curiosity Lab. Syftet var att generera idéer som påskyndar omställningen till mer hållbara produkter och hitta nya lösningar på olika problem genom hela produktlivscykeln. Här samlas Silvas designteam tillsammans med utvalda personer från andra avdelningar inom Silva, samt externa experter, för att undersöka olika aspekter av cirkulär design, alternativa affärsmodeller, samt generera nya idéer kring vad vi bör och inte bör göra. 

Ett område som vi just nu undersöker genom Curiosity Lab är hur vi på bästa sätt kan utveckla digitala produktpass (DPP) som snart kommer att vara ett lagkrav inom EU och som kommer att ge dig som konsument bättre insyn kring produkters ursprung och innehåll. DPP är en del av ”Ecodesign for Sustainable Products Regulation” (ESPR) och en av nyckelåtgärderna under EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi (CEAP). 

Läs mer här:
Förordning om ekodesign för hållbara produkter

Silva Terra

Ett projekt som lanserats som ett första steg på vägen mot cirkulär design är Terra - våra just nu mest hållbara produkter, gjorda i återvunnet material. Terra betyder ”jord” på latin och produkter med namnet Terra är mer hållbara och utvecklade för att ha mindre miljöpåverkan. De första produkterna i Terra-serien lanserades under 2022, pannlampserien Terra Scout samt de vattentäta packpåsarna Terra Dry Bags. Våren 2023 släpptes två nya produktkategorier i Terra-familjen. Regnskydden Terra Rain Covers och kompasserna Terra Expedition S, Terra Ranger S och Terra Ranger SL. 

Ett material som använts i pannlamporna och kompasserna är Trifilion Revo41 där återvunnen polypropen blandas med naturfiber från hampa och som därmed får ett lägre CO2-avtryck jämfört med konventionella plastmaterial.  Vi har också valt att inte färga alla material i dessa serier och vi har tagit bort eventuella onödiga detaljer som skulle ökat produktens negativa avtryck. Självklart vill vi inte hålla detta till enskilda produktlinjer. Vår strävan är att ta de insikter och kunskaper vi fått genom Terra och implementera det i hela vår produktportfölj. 

Läs mer om Terra-serien här

Klicka här om du vill läsa mer om Trifilon Revo41

Minska användandet av engångsbatterier

2019 lanserade vi pannlampor med ”hybrid-funktionalitet”. Det innebär att pannlamporna kan användas med antingen alkaliska engångsbatterier eller med uppladdningsbara Litium-jon batterier. Sedan genomförde vi en jämförande LCA (Life Cycle Analysis) på pannlampor där vi gjorde ett antal antaganden kring användningen av en pannlampa under en 10-årsperiod. Här visade resultaten att med uppladdningsbara Litium-jon batterier blir utsläppen av CO2 hela 63% lägre under en pannlampas livslängd i jämförelse med engångsbatterier. 

Detta gjorde att vi 2022 tog ett beslut att sluta sälja alkaliska engångsbatterier med våra pannlampor och från och med hösten 2024 kommer detta vara implementerat i hela sortimentet. 

Design

Silvas hållbarhetsarbete börjar på designavdelningen. Vi designar produkter för att vi som människor ska kunna upptäcka och njuta mer av naturen.

Produktion

Vår största möjlighet att påverka, men också största utmaning, är att samarbeta med våra leverantörer och sätta upp visioner, mål och uppföljning som bidrar till att skapa positiv förändring för både människor och miljö. 

Omtanke

Vi vill att vårt hållbarhetsarbete ska sträcka sig långt utanför vårt bolag och skapa positiva avtryck hos människor och i naturen.