Funksjoner og bruksområder

Få kontroll på magnetkompasser, helningskompensasjoner og deklinasjon

Magnetisk nål

Du som har fritidsbåt, bør ha et magnetkompass om bord. Et magnetisk kompass består av en kapsel fylt med kompass­væske og en magnetnål med fritt albuerom som hviler på en pinne. Med mindre nålen er forstyrret av magnetiske felt, står den i samme retning som komponenten av jordmagnet­feltet, dvs. den ene enden av kompassnålen (polen) peker mot Nordpolen og den andre enden mot Sydpolen.

Virkelig eller geografisk nord
Når du navigerer med kart og kompass, er det viktig å huske på at det reelle eller geografiske nord (Nordpolen) ikke er det samme som magnetisk nord. Vinkelen, eller forskjellen mellom geografisk og magnetisk nord kalles deklinasjon og er enten øst eller vest for den magnetiske nordpolen, avhengig av hvor på jorden du er.

Østlig deklinasjon betyr at jordas magnetfelt lokalt peker i en retning som passerer øst for Nordpolen. Vestlig deklinasjon betyr at magnetfeltet passerer vest for Nordpolen. Mange steder i verden er deklinasjonen så liten at det ikke er noen grunn til å ta hensyn til den. Andre steder er deklinasjonen derimot sterk og må alltid tas i betraktning for å kunne navigere riktig.

Deklinasjonsvinkelen endres over tid
Deklinasjonen, eller avviket, er oppgitt i diagrammet slik at du kan ta hensyn til det når du tar ut kompasskursen. Men husk at deklinasjonsvinkelen endres over tid ettersom jordas magnetfelt endres og det er derfor viktig å bruke gjeldende kart og kart.

Inbygget kompensator

Kompasset kan påvirkes av forstyrrelser fra magnetiske punkter om bord eller i nærliggende miljø, og dette skaper dermed en misvisning på kompassnålen. Dette kalles deviasjon. Dette er grunnen til at marinekompass skal plasseres langt bort fra magnetpunkter, antenner eller vindusviskere. Silvas marinekompass har en innebygget kompensator som gjør at du kan justere kompassnålen hvis den forstyrres av magnetiske felt. I kompassets manual angis anbefalt avstand fra for eksempel høytalere og annen elektronikk.

Vibrasjoner og helninger

Ombord på din båt trenger du et kompass som fungerer i røff sjø tross vibrasjoner og helninger. Silvas kompasser har kompasshus som er fyllt med væske, noe som gjør at nålen blir mer stabil. Ettersom den også er festet på en safir, blir den også mer nøyaktig. Tenk på at et opplyst kompass er særs viktig når du navigerer i mørket!

Rett kompass til rett båt

Hvorvidt din nyinnkjøpte båt leveres med båtkompass avhenger av produsent, men uansett må du sørge for å ha riktig kompass til din båt. Vibrerende motorbåter krever et kompass med skikkelig demping slik at du kan lese kompassrosen selv i høye hastigheter. En seilbåt trenger i stedet et kompass med en bevegelig kompassrose som kan kompensere for kraftig krenging og likevel vise retningen. Ditt valg av kompass påvirkes også av størrelsen på båten, samt hvor om bord eller hvor på kontrollpanelet du har tenkt å plassere kompasset.

Kompassets størrelse

Oftest anbefales større kompass til større båter, men la avstanden mellom føreren og kompasset avgjøre valg av størrelse. Kompasset skal være plassert slik at fører raskt og enkelt kan lese av kursen, samtidig som det også skal være plassert beskyttet. Ofte plasseres kompasset på et skott, en instrumentplate eller i taket.

PADLE LANGS NORSKEKYSTEN

Daniel Salbu sikter seg på å padle langs hele norskekysten

ERIK SEILER SOLO

Erik Aanderaa seiler nesten alltid solo men har med seg hundretusenvis av følgere

Finn ditt båtkompass

Forskjellen på kompass tilpasset seilbåter eller motorbåter