Silva bærekraft

DESIGN

Silvas bærekraftsarbeid begynner på utviklingsavdelingen. Vi utvikler produkter slik at vi mennesker skal kunne oppdage og nyte mer av naturen. Vår grunnleggende filosofi er at våre produkter skal være av høy kvalitet og skal vare lenge, men det holder ikke lenger som et argument for bærekraft. I dagens forbrukersamfunn er et av hovedproblemene at vi som forbrukere kjøper veldig mange produkter som vi sjeldent eller aldri bruker. 

hvorfor designfasen er viktig

80% av våre produkters miljøpåvirkning i livssyklusen bestemmes i utviklingsfasen.* Vi må derfor forandre vår måte å jobbe på for å skape enda mer bærekraftige produkter over tid, som er utviklet for å kunne repareres, kunne videreselges og resirkuleres når de har gjort sitt. 

*Källa: EU Eco Design Directive


målet vårt 2030

Vi har satt et mål at innen 2030 skal alle våre produkter kunne resirkuleres. Som et første steg utvikler vi må nye retningslinjer for vår utvikling. Det kommer til å implementeres i 2024. Vi har også begynt på flere iniativer for å utvikle vår utviklingsprosess som dere kan lese mer om nedenfor. SIRKULÆR  design

Et annet viktig tema som nå er høyeste prioritet er hvordan vi kan utvikle våre produkter slik at de kan demonteres ved slutten av produktets levetid og på den måten kan resirkuleres på riktig måte. På dette området tar vi imot hjelp fra eksperter Stena Recycling. 

Les om våre tre tiltak nedenfor:
Silva Curiosity Lab, Silva Terra og minske bruken av engangsbatterier.

80% av våre produkters miljøpåvirkning i livssyklusen bestemmes i utviklingsfasen.

Källa: EU Eco Design Directive

Silva ”Curiosity Lab”

I år 2022 startet vi Silva Curiosity Lab. Målet var å generere idéer som påskynder omstillingen til mer bærekraftige produkter, og finne løsninger på ulike problemer gjennom hele produktets livssyklus. Her samlet Silvas utviklingsteam sammen med utvalgte personer fra andre avdelinger i Silva, samt eksterne eksperter, for å undersøke ulike aspekter av sirkulær design, alternative forretningsmodeller, samt for å generere nye idéer rundt hva vi bør og ikke bør gjøre.  

Et område som vi undersøker gjennom Curiosity Lab nå, er hvordan vi på best mulig måte kan utvikle digitale produktpass (DPP) som snart kommer til å være et krav i EU, og som kommer til å gi deg som konsument bedre innsyn i opprinnelse og innhold. DPP er en del av ”Ecodesign for Sustainable Products Regulation” (ESPR) og en av nøkkelhandlingene i EUs handlingsplan for sirkulær økonomi (CEAP). 

Les mer her:
 Forordning om økodesign for bærekraftige produkter  

Silva Terra

Et prosjekt som ble lansert som et første steg på veien mot sirkulær utvikling er Terra - vår per dags dato mest bærekraftige produkter, laget av resirkulert materiale. Terra betyr “jord” på latin, og produkter med navnet Terra er mer bærekraftige og utviklet for å ha mindre miljøpåvirkning. De første produktene i Terra-serien ble lansert i 2022 og det var hodelyktserien Terra Scout i tillegg til de vanntett pakkposene Terra Dry Bags. Våren 2023 lanseres to nye produktkategorier i Terra-familien, nemlig regntrekket Terra Rain Covers og kompassene Terra Expedition S, Terra Ranger S og Terra Ranger SL. 

Et materiale som brukes i hodelyktene og kompassene er Trifilion Revo41 er resirkulert polypropen blandes med naturfiber fra hamp, og med det får et lavere CO2-avtrykk sammenlignet med där återvunnen polypropen blandas med naturfiber från hampa och som därmed får ett lägre CO2-avtryck jämfört med konvensjonelle plastmaterialer.  Vi har også valgt å ikke farge alle materialene i disse seriene, og vi har også tatt bort eventuelle unødvendige detaljer som ville ølt produktets negative avtrykk. Vi ønsker selvfølgelig ikke å begrense dette til individuelle produktlinjer. Vår bestrebelse er å ta kunnskapen vi har fått gjennom Terra og implementere den gjennom hele produktporteføljen vår.

Les mer om Terra-serien

Klikk her om du vil lese mer om Trifilon Revo41

Minske bruken av engangsbatterier

2019 lanserte vi hodelykter med “hybrid-funksjon”. Det innebærer at hodelyktene kan brukes med enten alkaliske batterier eller oppladbare Litium-jon batterier. Deretter gjennomførte vi en komparativ LCA (Life Cycle Analysis) på hodelykter hvor vi gjorde en rekke antagelser om bruk av hodelykt over en 10-års periode. Her viste resultatene at med oppladbare litium-ion-batterier er CO2-utslippet 63 % lavere i løpet av levetiden til en hodelykt sammenlignet med engangsbatterier.

Dette gjorde at vi 2022 tok en beslutning om å slutte å selge alkaliske engangsbatterier med våre hodelykter, og fra og med høsten 2024 kommer dette til å være implementert i hele sortimentet.

Design

Silvas bærekraftsarbeid begynner på utviklingsavdelingen. Vi utvikler produkter slik at vi mennesker skal kunne oppdage og nyte mer av naturen.

PRODUKSJON

Vår største mulighet til å påvirke, men også vår største utfordring, er å samarbeide med våre leverandører og sette opp visjoner, mål og oppfølging som bidrar til å skape en positiv forandring for både mennesker og miljøet.

OMTANKE

Vi vil at vårt bærekraftarbeid skal strekke seg langt utenfor vårt firma, og skape et positivt avtrykk hos mennesker og i naturen.