Silva bærekraft

PRODUKSJON

Ikke helt uventet kommer store deler av våre totale utslipp og negative avtrykk fra våre leverandører, som i stor grad er i Asia. Silva har ingen egen produksjon, og er derfor avhengig av ulike leverandører og underleverandører. Vår største mulighet til å påvirke, men også vår største utfordring, er å samarbeide med våre leverandører og sette opp visjoner, mål og oppfølging som bidrar til å skape en positiv forandring for både mennesker og miljøet.  

Vårt mål 2030

Vi har satt et mål å minske utslippsintensiteten til klimagasser med 60 % frem til 2030*. For å få til dette må vi jobbe for at produksjonen drives av fornybare energikilder, samtidig som vi fremskynder tiltak som reduserer det totale energiforbruket i produksjonen. Det er her vi kan ha mest innflytelse og hvor vi kan presse gjennom den største endringen. Der vi står i dag ser vi også muligheter til å gjennomføre andre endringer langs produksjons- og leverandørkjeden som ytterligere reduserer våre utslipp og negative fotavtrykk. Du kan lese mer om disse initiativene nedenfor. 

*Sammenlignet med 2022

Silva Code of Conduct

I dag har vi en ”Silva Code of Conduct” som utgår fra FN Global Compact og deres 10 prinsipper innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidsrett, miljørett og antikorrupsjon. Det er helt enkelt et dokument med et antall prinsipper og retningslinjer vi forventer oss at alle våre leverandører og foretningspartnere skal skrive under på og overholde. Om ikke dette skjer, er det vårt ansvar å avslutte samarbeidet og finne nye samarbeidspartnere. Du kan lese Silva Code of Conduct her. 

Vår plan fremover er imidlertid å bytte til Amforis' Code of Conduct (BSCI) for Business Social Compliance Initiative og ta med våre leverandører og forretningspartnere på turen.

Amfori BSCI

Amfori ble grunnlagt i 1977 og er i dag en verdensledende bransjeorganisasjon for bærekraftig handel med over 2400 medlemmer. Gjennom en erkjent metodologi hjelper de firmaer med å jobbe som ansvarsfulle virksomheter og forbedre sine poliser og prosesser. Med hjelp av Amfori BSCI Code of Conduct kan vi stille krav på stiller krav til et velbegrunnet og dokumentert CSR-arbeid gjennom hele leverandørkjeden, samtidig som vi får hjelp til å identifisere, forebygge, ta hensyn til og avhjelpe eventuelle uregelmessigheter eller brudd på menneskerettighetene.

Vi har satt som mål at alle våre hovedleverandører (tier 1) skal ha skrevet under Amfori BSCI, og vi skal ha kartlagt alle underleverandører (Tier 2 og 3) innen 2025. Alle underleverandører skal deretter ha skrevet under Amfori BSCI innen 2027. Vi kommer deretter til å gjennomføre kontinuerlig oppfølging og regelbundne revisjoner for å sikre at kravene etterfølges. 

Amfori BEPI

Amfori Business Environment Performance Initiative (BEPI) Code of Conduct bygger på samme logikk som Amfori BSCI, men her er i stedet fokus på miljøspørsmål og å identifisere og adressere miljørisiko i leverandørkjeden. Vi har valgt å få hjelp fra Amfori også på dette området for å forbedre vår generelle miljøprestasjon og for å minimere eventuelle miljørisikoer i produksjonen vår. Grunnprinsippet i BEPI er å jobbe med kontinuerlige forbedringer og skape positiv endring ved kontinuerlig å implementere nye måter å jobbe på, ved å endre, redusere eller endre materialer mv.

Samme målsetning gjelder også her - innen 2025 skal alle våre hovedleverandører ha skrevet under og våre underleverandører skal være kartlagt og omfattes av BEPI innen 2027. Vi kommer deretter til å gjennomføre kontinuerlige oppfølginger og regelmessige revisjoner for å sikre at kravene følges. 

Vi har satt et mål å minske utslippsintensiteten til klimagasser med 60% frem til 2030.

Sammenlignet med 2022

Kemikaliegruppen

I 2022 ble vi medlemmer av nettverket Kemikaliegruppen EEE som retter seg mot firmaer innenfor elektronikkbransjen. Medlemskapet i Kemikaliegruppen gir oss tilgang til verdifulle nettverk, praktiske verktøy, oppdateringer om relevant lovverk og nyheter innen kjemikalier i varer og substitusjon. Vi får også hjelp til å identifisere og forebygge bruk av unødvendige stoffer i våre egne produkter. Kjemikaliegruppen drives av RISE, som er oppnevnt til Sveriges National Metrological Institute (NMI), som betyr at de koordinerer og representerer Sverige i internasjonale metrologiske sammenhenger. Metrologi, eller kvalitetssikret måleteknologi, er grunnleggende for internasjonalt samarbeid når det gjelder handel og forskning og bidrar til effektivitet i både industri og samfunn.

Nei til flyfrakt

Flyfrakt er ett av de minst miljøvennlige transportmidlene når det kommer til karbondioksidutslipp per enhet transportert last. Flymotorer forbrenner en betydelig mengde fossilt brennstoff og slipper ut drivhusgasser i atmosfæren, noe som bidrar til klimaforandringer. Som et resultat har flyfrakt et høyere karbondioksidutslipp sammenlignet med andre transportmidler, og dette gjør flytrafikken mindre energieffektiv. 

Vi har besluttet å slutte med flyfrakt fra og med 2024 for alle typer av leveranser av vårt inneværende sortiment. Dette gjelder også for forsinkelser som påvirker salgsstart av nye lanseringer.  

Design

Silvas bærekraftsarbeid begynner på utviklingsavdelingen. Vi utvikler produkter slik at vi mennesker skal kunne oppdage og nyte mer av naturen.

PRODUKSJON

Vår største mulighet til å påvirke, men også vår største utfordring, er å samarbeide med våre leverandører og sette opp visjoner, mål og oppfølging som bidrar til å skape en positiv forandring for både mennesker og miljøet.

OMTANKE

Vi vil at vårt bærekraftarbeid skal strekke seg langt utenfor vårt firma, og skape et positivt avtrykk hos mennesker og i naturen.