Silva Hållbarhet 

OMTANKE

Vi vill att vårt hållbarhetsarbete ska sträcka sig långt utanför vårt bolag och skapa positiva avtryck hos människor och i naturen. Vi vill bidra till initiativ som inte alltid är mätbara i siffror eller procentenheter men som får människor att må bättre, som gör den här världen till en lite bättre plats att leva på och som är i linje med våra värderingar.

värderingar

Vi som bolag står stadigt bakom följande grundläggande värderingar. 

  • Människors lika värde oavsett vem du är, hur du ser ut, hur du fungerar, vart du kommer från, vad du tror på eller hur du definierar dig. 
  • Människors rätt att älska vem du vill oavsett kön. 
  • Människors rätt att utöva sin kultur oavsett ursprung. 

Människor i vår närhet

Vi vill vara en ansvarstagande arbetsgivare och erbjuda en arbetsplats där människor mår bra och trivs. Årliga medarbetarundersökningar hjälper oss att identifiera vad som behöver förbättras. Från och med 2024 kommer vi även införa en årlig mångfalds- och inkluderingsundersökning. 

För att bygga kunskap om hållbarhet på alla avdelningar och inom alla funktioner erbjuder vi utbildningstillfällen varje kvartal. Vi uppmuntrar klimatvänlig pendling samt köp av begagnade datorer, möbler och annan utrustning till våra kontor. 

Att vara ute och uppleva naturen är grunden till varför vi finns till.

Vår miljö

Att vara ute och uppleva naturen är grunden till varför vi finns till. Det är därför självklart för oss att vara delaktiga i, eller stötta initiativ, som syftar till att exempelvis minska klimatpåverkan eller rädda viktiga naturområden. 

  • Sedan 2017 är vi medlemmar i EOCA (European Outdoor Conservation Association) där vi betalar en årlig avgift som går till att stötta och finansiera projekt som hjälper till att skydda, bevara eller återuppbygga särskilt viktiga naturområden runt om i världen. 
  • Under 2024 kommer vi utvärdera och gå med i minst ett nytt initiativ som syftar till att skydda eller främja natur och djurliv.

Ta hand om dina ”vänner”

En annan viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att utbilda och inspirera människor att underhålla och ta hand om sina Silva-produkter på bästa sätt. En produkts livslängd har stor inverkan på dess klimatavtryck och varje extra år en kompass, pannlampa eller annan Silva-produkt kan fortsätta användas ger en stor miljövinst.

Vi jobbar också på att bli bättre att laga och reparera våra produkter där ett exempel är att vi numera kan hjälpa till att magnetisera kompasser som av någon anledning avmagnetiserats. Vår fantastiska kundtjänst återställer i dagsläget omkring 40 kompasser per år. 

Design

Silvas hållbarhetsarbete börjar på designavdelningen. Vi designar produkter för att vi som människor ska kunna upptäcka och njuta mer av naturen.

Produktion

Vår största möjlighet att påverka, men också största utmaning, är att samarbeta med våra leverantörer och sätta upp visioner, mål och uppföljning som bidrar till att skapa positiv förändring för både människor och miljö. 

Omtanke

Vi vill att vårt hållbarhetsarbete ska sträcka sig långt utanför vårt bolag och skapa positiva avtryck hos människor och i naturen.