Silva bærekraft

OMTANKE

Vi vil at vårt bærekraftarbeid skal strekke seg langt utenfor vårt firma, og skape et positivt avtrykk hos mennesker og i naturen. Vi vil bidra til initiativ som ikke alltid er målbare i tall eller prosent, men som får mennesker til å føle seg bedre, som gjør verden til å bli et litt bedre sted å bo, og som er i linje med våre verdier. 

Verdier

Vi som firma står bak følgende grunnleggende verdier:

  • Mennesker er like mye verdt uavhengig av hvem du er, hvordan du ser ut, hvordan du fungerer, hvor du kommer fra, hva du tror på eller hvordan du definerer deg. 
  • Mennesker har rett til å elske hvem du vil uansett kjønn. 
  • Mennesker har rett til å utøve sin kultur uavhengig av opprinnelse. 

Mennesker i vår nærhet

Vi vil være en ansvarlig arbeidsgiver og tilby en arbeidsplass der mennesker har det bra og trives. Årlige medarbeiderundersøkelser hjelper oss til å identifisere hva som trengs å forbedres. Fra og med 2024 kommer vi også til å innføre en årlig mangfold- og inkluderingsundersøkelse. 

For å få kunnskap om bærekraft på alle avdelinger og innenfor alle arbeidsområder, tilbyr vi utdanningsmuligheter hvert kvartal. Vi oppmuntrer til klimavennlig pendling, samt kjøp av brukte pcer, møbler og annet utstyr til våre kontorer. 

Å være ute og oppleve naturen er grunnen til hvorfor vi finnes.

Vårt miljø

Å være ute og oppleve naturen er grunnen til hvorfor vi finnes. Det er derfor selvsagt for oss å være delaktige i, eller støtte initiativ, som jobber for å for eksempel minske klimapåvirkningene eller redde viktige naturområder. 

  • Siden 2017 har vi vært medlemmer i EOCA (European Outdoor Conservation Association) der vi betaler en årlig avgift som går til å støtte og finansiere prosjekt som hjelper til å beskytte, bevare eller gjenoppbygge viktige naturområder rundt om i verden. 
  •  I 2024 kommer vi til å utvide, og støtte minst ett nytt initiativ der målet er å beskytte eller fremme natur og dyreliv. 

Ta vare på “dine venner”

En annen viktig del i vårt bærekraftsarbeid er å utdanne og inspirere mennesker til å bruke og ta vare på sine Silva-produkter på best mulig måte. Et produkts levetid har stor innvirkning på klimaavtrykket, og hvert år et kompass, en hodelykt eller et annet Silva-produkt kan brukes, gir en stor miljøgevinst. Vi jobber også med å bli flinkere til å reparere og reparere produktene våre, hvor et eksempel er at vi nå kan hjelpe til med å magnetisere kompasser som av en eller annen grunn har blitt avmagnetisert. Vår fantastiske kundeservice gjenoppretter for tiden rundt 40 kompasser per år.


Design

Silvas bærekraftsarbeid begynner på utviklingsavdelingen. Vi utvikler produkter slik at vi mennesker skal kunne oppdage og nyte mer av naturen.

PRODUKSJON

Vår største mulighet til å påvirke, men også vår største utfordring, er å samarbeide med våre leverandører og sette opp visjoner, mål og oppfølging som bidrar til å skape en positiv forandring for både mennesker og miljøet.

OMTANKE

Vi vil at vårt bærekraftarbeid skal strekke seg langt utenfor vårt firma, og skape et positivt avtrykk hos mennesker og i naturen.