Lär dig läsa kartan

Genomgång av baskunskaperna

Att kunna tolka terrängen är viktigt när du planerar för ditt äventyr – eller när du är mitt i det. Här är baskunskapen du behöver.

Färgkoder

Topografiska kartor är färgkodade: blått för vatten, vitt för öppen terräng, grönt för skog, svart för vägar, stigar, byggnader och annat som är skapat av oss människor.

Konturlinjer

Konturlinjerna representerar topografin eller den vertikala formen av landskapet och hjälper dig att identifiera till exempel berg, dalgångar eller bergskammar; ju tätare linjer desto brantare terräng.

Lokala avvikelser

Norr är alltid uppåt – på alla kartor. Däremot finns det andra symboler och features som kommer bero på var någonstans i världen du är.

Använd kartan för att mäta avstånd

En karta är en minimerad version av verkligheten, så det är viktigt att förstå hur den representerar avstånd. Mät avståndet med linjalen på din kompass och ta hänsyn till kartans skala.

Om din kompass inte har motsvarande skala på linjalen som kartan så kan du använda den vanliga linjalen på kompassen och denna enkla regel: ta bort de sista tre siffrorna på skalan för att veta hur många meter som 1 mm på kartan representerar. Dvs om din karta är 1:50 000 så representerar 1 mm på skalan 50 meter i verkligheten.


Orientera kartan mot norr

Det enklaste sättet att använda en karta och kompass tillsammans är att vända orientera kartan mot norr. Sammanför så att meridianerna på kartan överensstämmer med kompassnålen så att ”uppåt” på kartan också pekar mot norr. Nu är allt på kartan i samma riktning som terrängen framför dina fötter. Kom ihåg att hela tiden stämma av var på kartan du är när du är ute och vandrar, springer eller till exempel paddlar. Genom att hålla koll kontinuerligt så är det enkelt att följa din rutt; när du ska svänga höger på kartan så kommer du även svänga höger i verkligheten. Att navigera med karta är snabbt och enkelt och det bästa sättet att undvika att gå vilse på ditt äventyr.

Använd objekt i terrängen när du navigerar

Håll koll på din riktning genom att ta fasta på synliga objekt i terrängen längs vägen. T.ex. bäackar, sjöar, kullar, ängar, stigar, vägar eller elledningar. Genom att ha koll på objekten så kommer du hitta fram och hitta rätt på ett snabbare sätt.

Det finns två nordpoler

Det finns två nordpoler. En av dem är den geografiska nordpolen; punkten vars axel jorden snurrar runt. Den andra är nordpolen är den magnetiska nordpolen dit alla kompassnålar pekar.

... en av dem snurrar

Mellan den magnetiska nordpolen och den magnetiska sydpoolen går det magnetiska fältet som ligger över hela jorden. Det finns många källor till magnetisk aktivitet runt – och på – vår planet och dessa magnetiska fält skapas av magnetiska element i jordens flytande yttre kärna. Denna smältande sten är inte helt jämn vid axeln som jorden snurrar runt. Alla dessa faktorer skapar tillsammans en sydpol och en nordpol och även om kraften mot norr varierar var i världen du är så kommer kraften mot norr alltid att peka mot norr.

Magnetisk deklination

Skillnaden mellan den geografiska nordpolen och den magnetiska nordpolen kallas för magnetisk deklination – eller bara deklination. Detta är viktigt att ta hänsyn till när du navigerar med karta och kompass.


Ändras hela tiden

Beroende på var i världen du är så kommer vinkeln på deklinationen att vara olika. Från vissa ställen så är deklinationen mellan den geografiska och magnetiska nordpolen minimal, men från andra ställen så kan vinkeln mellan de två nordpolerna vara större. När du är på ställen med större deklination så måste du justera för att kunna ta ut en korrekt riktning. Deklinationen ändras lite varje år vilket innebär att en gammal karta kan ge upphov till flera graders felaktig navigering så det är viktigt att du använder en uppdaterad karta från platsen där du är.

Deklinationsjustering

De flesta Silva-kompasser har en fast deklinationsskala i kompasshuset för att förenkla de beräkningar som krävs för att justera för deklinationen.

I vissa av kompasserna finns en liten skruvmejsel i halsremmens låsenhet, använd den för att göra en permanent justering.

Först till kontrollen

Vi presenterar de nya Arc Jet och Spike Jet-kompasserna med den nya Jet 2.0-nålen: världssnabb, stabil och pålitlig. Vi är stolta att sätta en ny standard för orienterare!

Så här navigerar du

Att navigera med en karta och kompass är lika enkelt som 1-2-3. Men det finns några saker att lära dig innan du beger dig ut.

Hur kompasser fungerar

Förutom att kunna det enkla Silva 1-2-3-systemet så är det också bra med grundläggande kunskap om kompasser.