Funktioner och användnings­områden

Få koll på magnetkompasser, krängningskompensation, deviation och deklination

Fritt svängrum med magnetnål

Du som har en fritidsbåt bör ha en magnetkompass ombord. En magnetkompass består av en kapsel fylld med kompassvätska och en magnetnål med fritt svängrum som vilar på ett stift. Såvida nålen inte störs av magnetfält ställer den sig i samma riktning som jordmagnetiska fältets komposant, det vill säga ena ändan av kompassnålen (polen) pekar mot nordpolen och andra ändan mot sydpolen.

Verklig eller geografisk nord
Vid navigering med karta och kompass är det viktigt att tänka på att verklig eller geografisk nord (Nordpolen) inte är det samma som magnetisk nord. Vinkeln, eller skillnaden mellan geografisk och magnetisk nord kallas deklination och är antingen öster eller väster om den magnetiska nordpolen, beroende på var på jorden du är.

Östlig deklination innebär att jordens magnetfält lokalt pekar i en riktning som passerar öster om Nordpolen. Västlig deklination innebär att magnetfältet passerar väster om nordpolen. I många delar av världen är deklinationen så liten att det inte finns skäl att ta hänsyn till den. På andra platser är deklinationen däremot kraftig och måste alltid tas med i beräkningen för att kunna navigera korrekt.

Deklinationsvinkeln ändras över tid
Deklinationen, eller avvikelsen, står angivet i sjökortet för att du ska kunna ta med den i beräkningen när du tar ut din kompasskurs. Men tänk på att deklinationsvinkeln ändras över tid när jordens magnetfält förändras och det är därför viktigt att använda aktuella kartor och sjökort.

Inbyggd kompensator

Kompassen kan påverkas av störningar från magnetiska föremål ombord eller i omkringliggande miljö och då ge en missvisning med kompassnålen. Detta kallas deviation. Därför ska din marina kompass placeras långt bort från till exempel metallföremål, antenner eller vindrutetorkare. Silvas marina kompasser har en inbyggd kompensator som gör att du kan justera kompassnålen om den störs av magnetiska fält. I kompassens manual angivs rekommenderat avstånd från till exempel högtalare och annan elektronik.

Vibrationer och krängningar

Ombord på din båt behöver du en kompass som fungerar i ordentlig sjögång och trots vibrationer och krängningar. Silvas kompasser har kompasshus som är fyllda med vätska vilket gör nålen stabilare vid sjögång och eftersom den är upphängd på en safir så blir den dessutom mer exakt. Tänk på att en belyst kompass är särskilt viktigt när du navigerar i mörker!


Rätt kompass till rätt båt

Huruvida din nyinköpta båt levereras med en båtkompass beror på tillverkaren, men alldeles oavsett ska du se till så att du har rätt kompass för din båt. Vibrerande motorbåtar ställer krav på en kompass med ordentlig dämpning så att du kan läsa av kompassrosen även under hög fart. En segelbåt behöver istället en kompass med en rörlig kompassros som kan kompensera för kraftig krängning och ändå visa riktningen. Ditt val av kompass påverkas även av båtens storlek, samt vart ombord eller var på kontrollpanelen du tänkt placera kompassen.

Kompassens storlek

Oftast rekommenderas större kompasser till större båtar men låt avståndet mellan rorsman eller förare och kompassen avgöra val av storlek. Kompassen ska vara placerad så att rorsman eller förare snabbt och enkelt kan läsa av kursen, samtidigt som den också ska placeras väl skyddad. Oftast placeras kompassen på ett skott, instrumentpanelen, på ett podium, i taket eller på masten.

Paddla längs Norges kust

Norrmannen Daniel Salbu ska paddla hela den norska kuststräckan

Erik seglar solo

Erik Aanderaa seglar nästan alltid solo men har med sig hundratusentals följare

Hitta din båtkompass

Skillnaden på kompasser anpassade för segelbåt eller motorbåt